การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)”

Universal-design-2

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.