การประชุมเชิงวิชาการ “ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy”

logo1_ปรับไซส์

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม ซึ่งการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมคู่ขนานจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ ๔ สิงหาคม และเพื่อเป็นเวทีสำหรับหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลในอาเซียน (ASEAN Head of Regulators) ผู้แทนองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ผู้แทนสมาคมอินเทอร์เน็ต (ISOC) ผู้ให้บริการแอพพริเคชั่นต่างๆ รวมทั้ง ได้จัดให้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้แทนจาก Ericsson, Intel, Google, Microsoft, GSMA, และสมาคมอินเทอร์เน็ต ที่จะร่วมกันกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของบริการและเทคโนโลยีในอนาคตในยุคดิจิตอล และอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งสำคัญ โดยสำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ กว่า 200 คน เพื่อร่วมและรับทราบความคืบหน้าทิศทาง นโยบาย และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับโลกยุคดิจิตอลด้วย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. โทร 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ 3599

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.