การเพิ่มศักยภาพทางความคิดของเด็กไทย

ads04

ข่าวดีสำหรับเด็กมัธยมต้นและมัธยมปลายที่ต้องการมีวิสัยทัศน์ที่ดี
สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีจิตใจที่ดีและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นการริเริ่มปลูกฝังความคิดทางการจัดการและการเป็นผู้นำ ให้ได้เรียนรู้และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวสู่โลกกว้างเพราะเป็นความรู้ในระดับปริญญาโท-เอก ที่ปรับมาให้เป็นพิเศษสำหรับเด็กมัธยมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อาคาร สยามบรมราชกุมารี
ชั้น 2 เวลา 9:00 – 12:00 น. สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนากับนักเรียนได้หนึ่งท่าน
โทร 023759102
รายละเอียดที่ web http://pal-in.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.