การแข่งสร้างสะพานกระดาษในงานลองของครั้งที่ 6

9.15-ภาพข่าวแข่งขันสะพานกระดาษ

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา สนับสนุนการแข่งสร้างสะพานกระดาษที่รับน้ำหนักได้จริง ในงานลองของครั้งที่ 6 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงทักษะความรู้ ความสามารถและการทำงานเป็นทีม ภายใต้แนวคิด Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา โดยในปีนี้มีผู้แข่งขันรวม 50 ทีมทั่วประเทศ และทีมผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมแจ๋วแว๋บ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ด้วยน้ำหนักประสิทธิผล 157.33 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมสะพาน โดยมี ผศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.