ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ (ชั้น 3) อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้สนับสนุนบริการจุดที่พัก พร้อมที่จอดรถเพื่อรองรับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้
– ภาคเหนือบน : สวนป่าบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่, สวนป่าทุ่งเกวียน จ.ลำปาง, สวนป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง จ.ลำปาง
– ภาคเหนือล่าง : สวนป่าแม่ละเมา – แม่สอด จ.ตาก
– ภาคกลาง : สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี, สวนป่าองค์พระ จ.สุพรรณบุรี และสวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สวนป่าสมเด็จ1 จ.กาฬสินธุ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าด่านขุนทด จ.นครราชสีมา, สวนป่าคอนสาร จ.ชัยภูมิ, สวนป่าพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และสวนป่ามุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
– ภาคใต้ : สวนป่าคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สำหรับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง ยกเว้นค่าบัตรผ่านประตูสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.