ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด “ วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.