ขอเชิญชวนสมัครการแข่งขันประลองความสามารถทางวิชาการระดับชาติ “TKAT Season 5”

ขอเชิญชวนสมัครการแข่งขันประลองความสามารถทางวิชาการระดับชาติ “TKAT Season 5”

เว็บไซต์ ถามครู.com เว็บไซต์สาธารณะเพื่อการพัฒนาเด็ก ผู้จัดทำแอพพลิเคชั่นการศึกษาสัญชาติไทยภายใต้ชื่อ “Taamkru” ขอเชิญชวนสมัครการแข่งขันประลองความสามารถทางวิชาการระดับชาติ “TKAT Season 5” สำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา

การแข่งขัน จะจัดทดสอบทักษะด้านเชาว์ปัญญา (IQ) และ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ประถมต้น และประถมปลาย เปิดรับสมัครใน 4 ภูมิภาค ตั้งแต่บัดนี้ โดยภาคเหนือรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม ภาคกลางรับสมัครถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ภาคใต้รับสมัครถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสมัครถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ http://taamkru.com/tkat5 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://taamkru.com หรือ facebook.com/taamkru

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.