ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House for 2016 MBA Candidates#1

mba-02

คุณต้องการพัฒนาตนเองด้านต่างๆเหล่านี้หรือไม่

 อยากเก่งบริหาร
 อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
 อยากรู้วิธีการจัดการการตลาดแบบองค์รวม
 อยากพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
 อยากเรียนรู้กลยุทธ์การจัดหาในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 อยากรู้การจัดการการปฏิบัติการและโซ่คุณค่า
 อยากรู้วิธีการจัดการองค์กรดิจิตัล
 อยากเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ถ้าใช่! ขอเชิญร่วมค้นหาคำตอบในงานเปิดบ้าน แนะนำหลักสูตร MBA กับกิจกรรม PIM Open House for 2016 MBA Candidates#1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.