ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย” และงานแถลงผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕

AW_Poster

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย” และงานแถลงผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก” พร้อมทั้งเสวนาวิชาการหัวข้อ “ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย” โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

ห้ามพลาด!!! งานสัมมนาดีๆ เนื้อหาแน่น วิทยากรดัง อาหารว่างและอาหารกลางวันฟรีตลอดงาน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.