ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตร Thai SELECT

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มโครงการ “Thai SELECT” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยทั่วโลก โดยใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในการรับรองร้านอาหารไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต่อมารัฐบาลมีความเห็นว่าควรขยายการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปด้วย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานอาหารไทยในระดับสากล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้เชิญคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหารไทยจากภาคราชการและเอกชน เข้าร่วมพิจารณาการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป วัตถุดิบและสิ่งปรุงรสไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาหารไทย กระตุ้นความต้องการบริโภคอาหารไทย รวมทั้งเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป และสิ่งปรุงรสไทยให้มากขึ้น
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปไทย วัตถุดิบและสิ่งปรุงรสไทย ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 (อาคารริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี

กำหนดการ
14.00 น. ลงทะเบียน
14.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
15.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร Thai SELECT
15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณ ศิริพรรณ ตันตินีรนาท
โทร: 02-440-0330
Email: siripan@aspirers.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.