ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา BRAND; BEYOND THE FRONTIER การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ฟรี”

1.-POSTER-AEC

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา BRAND; BEYOND THE FRONTIER การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคเศรษกิจดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมโครงการสัมมนา BRAND; BEYOND THE FRONTIER การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ฟรี”

ผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถ Download ใบสมัครได้ที่www.utcc.ac.th/brandthaicenter แล้วส่งเอกสารมาที่เบอร์โทรสาร 02-692-3750 หรือ อีเมล brandteamutcc@hotmail.com หมดเขตการรับสมัครวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-697-6355-6 อีเมล brandteamutcc@hotmail.com เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter, www.facebook.com/brandcenterutcc

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.