ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

Geen-industry

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรม “การพัฒนาและยกระดับบุคคลากรภาครัฐ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว”
กิจกรรมดี๊ดี ถึงสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะพัฒนาหรือยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ฟรี!!! มีแต่ได้กับได้ สิทธิประโยชน์มากมายที่รอท่านอยู่ ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในการพัฒนาในปัจจุบันสมัครได้ทันที !!!

เนื่องด้วยศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินงานกิจกรรม “การพัฒนาและยกระดับบุคลากรภาครัฐ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว”โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยในกิจกรรมจะต้องงดำเนินการเข้าร่วมสัมมนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับที่ปรึกษา นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ และการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อการพัฒนายกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยที่ปรึกษาที่ผ่านการอบรม จำนวน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
หากท่านสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/consult.greenindustry?ref=ts&fref=ts

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่
นางสาวจุฑามาศ สิทธิชัย
ผู้ช่วยวิจัยและผู้ประสานงานโครงการฯ
ศูนย์ขีดความสามารถในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 085-919-1445

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.