ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงาน

IMG_2249__resize

รายงานพิเศษ

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015

เรื่อง “Maximizing Your Brain, Body and Mind”

ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านโภชนาการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กับงาน “เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Maximizing Your Brain, Body and Mind” หรือแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข และสนับสนุนงานของนักวิจัยไทย โดยในแต่ละปีจะมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการ จากทั่วประเทศกว่า 1,000 คนเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านโภชนาการที่ยิ่งใหญ่นี้

ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธาน กรรมการบริหาร มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด เปิดเผยว่า ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ ที่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพสมอง เพื่อใช้ในการดูแลให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งยังต้องพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้น แล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการทำงานของตนเองได้อีกด้วย

ภายในงานยังจัดให้มีการมอบทุนวิจัยจากโครงการ “ทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด” ซึ่งเป็นทุนวิจัยด้านสุขภาพให้แก่นักวิจัยที่ร่วมส่งผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ​เพื่อเป็นการยกระดับ​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันทางวิชา​การของ​ไทย ส่งเสริมด้านโภชนาการ และสุขภาพให้กับคนไทย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 โดยมอบทุนวิจัยเป็นจำนวนเงินปีละ 500,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนจากโครงการไปแล้ว 44 ผลงาน โดยมีงานวิจัยที่วิจัยสำเร็จ และได้รับตีพิมพ์ในวารสารทางแพทย์ชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว 25 ผลงานวิจัย

ดังนั้นจึงขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015 เรื่อง “Maximizing Your Brain, Body and Mind” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในครั้งนี้ อาทิ

รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ศ.นพ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช รศ.ภก.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ และ รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ เป็นต้น สำรองที่นั่งด่วนที่ โทรศัพท์ 0-2718-3800-5 ต่อ 203 (ในเวลาราชการ) รับจำนวนจำกัด หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.brandsworld.co.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.