ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังงานบรรยายในหัวข้อ “พิชิตการตลาดออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ Gen M กรณีศึกษา: AMADO” 3 มี.ค.59

PDP-3-3-59-พี่เมษ์

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังงานบรรยายพิเศษภายใต้โครงการ Professional Development Program (PDP) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดย หลักสูตร MBA และศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำหรับในเดือนมีนาคม 2559 นี้ ทางคณะผู้จัดงานได้รับเกียรติพิเศษจาก
คุณธนา ลิมปยารยะ(เชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชนธนา ซัพพลีเมนท์ จำกัด
ให้เกียรติมาบรรยายภายใต้หัวข้อ

หัวข้อ“พิชิตการตลาดออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ Gen M กรณีศึกษา: AMADO”

วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ห้อง ประชุม Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
ช่องทางที่ 1 กรุณาลงทะเบียน online Link: http://goo.gl/forms/nu0GWp2bSI
ช่องทางที่ 2 กรุณา แสกน QR Code เพื่อลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรานี จรูญลักษณ์คนา (นิ้ง) โทร. 0-2677-9047 Email: varaneecha@pim.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.