ขับขี่ปลอดภัย สไตล์ไทยแลนด์ 4.0

ภาพข่าว ขับขี่ปลอดภัย สไตล์ไทยแลนด์ 4.0
(ที่ 3 จากขวา) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมร่วมเสวนาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ เรื่อง “จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives” โดยมี พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ (ขวาสุด) รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และนายอารักษ์ พรประภา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เนื้อหาเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร นำสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการเสวนาหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมนำแนวคิดต่อยอดด้านปลูกฝังระเบียบวินัยการขับขี่ ร่วมด้วยนายชัยธนา ไชยมงคล เป็นผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) องค์การมหาชนขึ้นตรงต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.