ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว ” Asean Gastronomy Conference “

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีท่องเที่ยว ผู้แทนอาเซียน และวิทยากรระดับโลก
ถกความร่วมมือดัน Gastronomy Tourism
ในสัมมนาทางวิชาการ “The Future of Food”

กูรูด้านอาหารจากไทยและอาเซียน พร้อมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมเวทีเดียวกัน ถกการพัฒนา Gastronomy Tourism ผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ในสัมมนาทางวิชาการ “The Future of Food: Turning ASEAN Tradition and Craftsmanship into Sustainable Gastronomic Tourism” ในการจัดประชุม ASEAN Tourism Forum 2018 ระหว่างรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและประเทศคู่เจรจา และผู้บริหารจากสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน ในหัวข้อ “The Future of Food: Turning ASEAN Tradition and Craftsmanship into Sustainable Gastronomic Tourism” ที่ห้องสุโขทัย 1-3 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Diane Dodd ประธานผู้ก่อตั้ง International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), Dr.Tracy Berno รองศาสตราจารย์สาขา Culinary Arts จาก Auckland University of Technology มาบรรยายองค์ความรู้และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเข้มข้น

สัมมนาต่อด้วยเวทีเสวนาระหว่างผู้แทนจากเมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และไทยซึ่งมีเชฟ ชุมพล แจ้งไพร ผู้มากประสบการณ์และผู้ริเริ่มจัดทำโครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” เป็นผู้แทน ร่วมถก หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ในการผลักดันส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

การเร่งจับมือร่วมกันในด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน เป็นผลมาจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 46 ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมยกเอาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกันในอาเซียนเป็นประเด็นสำคัญในการหารือ โดยประเทศไทยรับเป็นผู้ประสานงานหลัก (Lead Coordinator) ในการยกร่างข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน นำมาสู่การลงนามร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนในที่ประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ในครั้งนี้ ร่างดังกล่าว มุ่งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในฐานะกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

Dr.Diane Dodd กล่าวว่า การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เนื่องจากนับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บรรเทาสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และคุ้มครองค่านิยมทางวัฒนธรรม โดยแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารต้องชูบทบาทชุมชน ให้ความสำคัญกับเนื้อหาทั้งองคาพยพ ตั้งแต่การเพาะปลูก การทำฟาร์ม บรรจุภัณฑ์ การบวกกับนวัตกรรม และบอกเล่าเรื่องราวออกมาอย่างมีศิลปะ ทั้งนี้ Dr.Diane ได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานของ IGCAT ที่ประสบผลสำเร็จจากการจับมือ ประสาน และทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ในระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั่วโลก

ส่วน Dr.Tracy Berno กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหาร มีความสำคัญมากกว่าที่คิด เนื่องจากเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพ สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันที่ต้องการสัมผัสแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถรับรู้และสัมผัสได้ผ่านประสบการณ์ด้านอาหารของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ อาเซียนนับว่ามีศักยภาพและยังสามารถจะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้อีกมาก โดยการสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าแตกต่างอย่างไรจากประเทศอื่นในเอเชีย รวมถึงสร้างการรับรู้ว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ไม่ได้มีดีเพียง “Sea Sand Sun” แต่อุดมด้วยวัฒนธรรมอาหารที่คุ้มค่าแก่การออกเดินทางท่องเที่ยว

ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN : Sustainable Connectivity, Boundless Prosperity มีกิจกรรมหลักคือ การประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน สัมมนาทางวิชาการ การประชุมธุรกิจไมซ์ หรือ MICE Conference โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด TRAVEX หรือ Travel Exchange และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.atfthailand2018.com

* * * * * * * * * *

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.