“ข้าวขาวหอมมะลิใหม่ 100% ตราฉัตร” คงคุณภาพ คงมาตรฐานสม่ำเสมอ

PIC

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ‘ข้าวตราฉัตร’) สร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้าเก่า และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุด ในการเลือกซื้อข้าวสารก่อนบริโภคทุกครั้ง ล่าสุดมีการตรวจสอบและได้รับการรับรอง “การรักษาคุณภาพข้าวสารหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ” พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรูปพนมมือ จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.