ข้าวตราฉัตร และปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ร่วมสนับสนุนพิธีบรรพชาสามเณร ปีที่ ๑๒

คุณชนะ เหล่าวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหารและคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ข้าวตราฉัตร) และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ร่วมมอบเงินสมทบทุนจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวน ๒๑๕,๓๐๐ บาท และมอบข้าวตราฉัตรไลท์(กข 43) ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป เพื่อจัดโครงการบรรชาสามเณร จำนวน ๙๒ รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้มีคุณธรรมตามค่านิยมองค์กรและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.