ข้าวตราฉัตร ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015

Pic-2-Copy

ข้าวตราฉัตร ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยข้าวตราฉัตร ได้รับทั้งหมด 2 รางวัล ดังนี้
1.คุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา (ขวามือ) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร (ด้านการบริหารการผลิต) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหาร (บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ต. แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
2.คุณอัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ (ซ้ายมือ) วิศวกรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาวุโส ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านบุคลากร ประเภทผู้รับผิดชอบพลังงาน (บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.