คณะนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากคันนา

4.16-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย รวมทั้งระบบการบริหารจัดการแบบกรีนโลจิสติกส์ของดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งเป็นแบรนด์กระดาษของคนไทยที่ส่งออกไปแล้วกว่า 138 ประเทศทั่วโลก เป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการบริหารจัดการงานสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาการศึกษาด้านระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านการบรรยายและนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.