“คณะบริหารธุรกิจ ม. ศรีปทุม” สนับสนุนด้านวิชาการ จับมือ “ฟู๊ดแพชชั่น” ร่วมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทฟู๊ดแพชชั่น จำกัด(ผู้ดำเนินการร้านอาหารชื่อดังแบรนด์ “บาร์บีคิวพลาซ่า” “จุ่มแซบฮัท” และ “ฮ็อทสตาร์”) เพื่อร่วมยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าฝึกปฎิบัติงานในบริษัทภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทฟู๊ดแพชชั่น จำกัด กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และVision ของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการมาตลอด นั้นก็คือในทุกๆหลักสูตรเราจะเริ่มจากการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มเขียนหลักสูตร พิจารณาภาพรวมของหลักสูตรร่วมกัน
จากนั้นจะทำการจับมือร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในแต่ละวิชาชีพ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรของบริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ ในภาคอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความไว้วางใจในศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการร่วมสนับสนุน พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรที่ดีมีคุณภาพออกไปสู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกันต่อไป

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด โดย คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ SVP People Plus(ที่3จากซ้าย) , คุณณัฐพงษ์ แก้วประเสริฐชัย Division Manager Food Passion Academy Department และ คุณวิชชุพันธ์ จันทร์มณี Division Manager Talent Acquisition & Food Passion Education Centre Department เป็นตัวแทนจาก บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี (ที่4จากขวา) ,ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคุณศิระ สัตยไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมลงนาม ณ Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรด้านวิชาการและสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเพิ่มความรู้ ศักยภาพและเพิ่มคุณวุฒิให้กับตนเองและสนับสนุนให้นักศึกษา SPUได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าเข้าฝึกปฎิบัติงานกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานภาคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน

ติดต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360 อีเมล์ : business@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #คณะบริหารธุรกิจม.ศรีปทุม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.