คณะบริหารธุรกิจ SPU ร่วมหารือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ Lifelong Learning

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากซ้าย)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน(ที่5จากขวา) พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารจาก วชช. ในโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ Lifelong Learning ร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 9 อาคาร 9 เมื่อเร็วๆนี้
ทั้งนี้การร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ Lifelong “การศึกษาตลอดชีวิต” คือ การศึกษาที่จัดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ Learning “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งคงต้องมาติดตามกับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยกันต่อจากนี้ไป
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360 อีเมล์ : business@spu.ac.th
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/nitatsart.sripatum
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/spucommarts
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ#SripatumBusinessSchool #คณะบริหารธุรกิจ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #LoveSPU

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.