คณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Bangkok 2015 เยี่ยมชมกลุ่มทรู ดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและการส่งเสริมสตาร์ทอัพของกลุ่มทรู

206

คณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Bangkok 2015 เยี่ยมชมกลุ่มทรู ดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและการส่งเสริมสตาร์ทอัพของกลุ่มทรู
เตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก

กลุ่มทรู โดยดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (นั่งที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายสาโรจน์ อธิวิทวัส (นั่งที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ทรู อินคิวบ์ ต้อนรับคณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World จากกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทรู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BMA’s One Young World Leadership Program นำโดยนายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (นั่งที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) พร้อมร่วมพูดคุย และเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มทรู ตลอดจนการส่งเสริมและ บ่มเพาะนวัตกรไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริง (สตาร์ทอัพ) ซึ่งในโอกาสนี้ ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ One Young World ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้ร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะที่มาเยี่ยมชมจากกทม. อีกด้วย

อนึ่ง คณะผู้นำรุ่นใหม่จากกรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วม “One Young World Summit 2015” ซึ่งเป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงเทพฯ โดยจะมีผู้นำรุ่นใหม่จากกทม. 100 คน และจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น 40 คน รวม 140 คน เข้าร่วมประชุมในงานดังกล่าวกับผู้นำรุ่นใหม่อีกกว่า 1,300 คน จาก 196 ประเทศ รวมทั้งผู้นำทางความคิด และบุคคลสำคัญระดับโลกที่เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์เชิงบวก จุดประกายการขับเคลื่อนความคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.