คณะผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

3.16-ภาพข่าวเปิดบ้านหลักสูตรจากก.เกษตรฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับคณะข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรียนรู้โมเดลธุรกิจกระดาษจากคันนาของดั๊บเบิ้ล เอ ที่ส่งเสริมชาวนาปลูกต้นกระดาษบนคันนาว่างเปล่า สามารถสร้างรายได้เสริมให้ชาวนาได้ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน นับเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.