คณะวิศวฯ มก. เปิดงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11” โชว์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร “เพื่อวันนี้และวันหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

FAILED%20(Temporary%20file%20could%20not%20be%20copied.)

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” ที่จัดขึ้นในงานเกษตรแห่งชาติระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอำนวย เนตยสุภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวม 39 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “เพื่อวันนี้และวันหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.