คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 2/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขา (หลักสูตรนานาชาติ – ภาคพิเศษ) ในปีการศึกษา 2560
รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 – วันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้แก่
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “MU-UCL Dual Master Degree”
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
4. สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
และเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตลอดปี
ท่านที่สนใจ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-354-4333 และ 02-441-0909 หรือ ทาง E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.