คณะ IT SPU ยกทีมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม @บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

อีกหนึ่งบทบาทของความเป็นอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม คือการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อตอบโจทย์การช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย สู่การเป็น Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมตามโครงการ STEP Digital ในหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือด้าน BI (Data Analytics with Power Pivot and Business Intelligence Tools)” โดยมี ทีมคณาจารย์คุณภาพจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร อาทิ ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย ,อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านไอที ให้กับ หัวหน้าหน่วยกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการในสำนักงานของบริษัทฯ จำนวน 30 คน ณ สำนักงาน Office Mate ชั้น 6 ห้อง UAT หัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรีปทุม #IT SPU #MakeITYourWay

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.