ครูพี่แนน ตัวแทนครูยุคใหม่เผยเคล็ดลับเพิ่มศักยภาพการสอน พร้อมแชร์สุดยอดเทคนิคการรับมือเด็ก GEN Z

ในงานสัมมนาอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Teaching Technique For Thai Teacher) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานอกระบบ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน ดังพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาความหนึ่งว่า “การศึกษาคือปัจจัยสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาประเทศ” และเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการสอนโดยสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในชั้นเรียน
นางสาวอริสรา ธนาปกิจ หรือครูพี่แนน ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ ร่วมเป็นตัวแทนพูดบรรยายในโครงการ “อบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0)” เพื่อนำมาปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น พร้อมเผยเทคนิคการสอนเด็ก GEN Z สำหรับครูยุคใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.