คลิปหนังสั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศ และยังคงเดินหน้ามุ่งมั่น ขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานของประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาพลังงานไทยให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
หากใครพลาดคลิปหนังสั้นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆ
สามารถติดตามชมได้ที่ลิงก์ทั้งหมดนี้!!!
ตอนที่ 1: Thesis The Series#1 “พัฒนางานชุมชน”

ตอนที่ 2: Thesis The Series#2 “ประหยัดพลังงานในกลุ่ม SMEs”

ตอนที่ 3: Thesis The Series#3 “ทุนวิจัย”

ตอนที่ 4: Thesis The Series#4 “รณรงณ์เปลี่ยนนิสัยคนไทยประหยัดพลังงาน”

ตอนที่ 5: Thesis The Series#5 “กองทุนอนุรักษ์ฯ สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน”

เราจะไม่หยุดพัฒนาและส่งเสริมแหล่งพลังงานใหม่
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทุกคน……ตลอดไป
#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน
#ThesisTheSeries

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.