คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

HRH-Princess-Galyani-Vadhana1

ปฏิทินข่าว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดขึ้นโดย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม
2559 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำรองที่นั่งเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่
www.pgvim.ac.th/pyo/reservation หรือโทร. 0 2447-8597 ต่อ 111

* * * * * * * * *

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.