งานบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเกษตรทันสมัยเพื่อความยั่งยืนในสังคม AEC”

AEC

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเกษตรทันสมัยเพื่อความยั่งยืนในสังคม AEC” ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมงานเสวนาพิเศษในหัวข้อ ”รุกและรับอย่างไรใน AEC” โดยวิทยากรมากความสามารถ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ น.สพ.ชัย วัชรงค์ นักวิชาการอิสระ ดำเนินงานเสวนาโดยคุณเขมสรณ์ หนูขาว
เสวนาฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน พร้อมเยี่ยมชมสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปส่งตรงจากผู้ผลิตหลากหลายชนิด
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณอรพันธ์ โทร.02-832-0459 หรือ E-mail : oraphankor@pim.ac.th
คุณสุนันพร โทร.02-832-0956 หรือ E-mail : sununpornpli@pim.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.