งานสัมมนา Exclusive Live Coaching By ตลาดปัญญา

11748537_1618680131749678_1323832287_n

เริ่มต้นธุรกิจโดยเรียนรู้กับนักธุรกิจตัวจริงที่งานสัมมนา Exclusive Live Coaching By ตลาดปัญญา

หนึ่งปีเต็มที่ ตลาดปัญญา.com เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้สอน/คณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจจริงกับผู้ที่รักการเรียนรู้ และเชื่อมั่นว่า ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จะเป็นต้นทางของการพัฒนาตนเอง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจนำไปสู่รายได้ใหม่ๆ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตลาดปัญญาได้ก่อให้เกิดชุมชนผู้รักการเรียนรู้และระบบเศรษฐกิจ (Ecosystem) ของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

อ.ธนกร ชาลี ผู้ก่อตั้งตลาดปัญญา ตระหนักในความจริงที่ว่าสิ่งที่เรียนรู้จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเพียงพื้นฐานและจุดเริ่มต้นของการทำงาน การทำธุรกิจ และการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเลี้ยงชีพ แต่คนเราจะมีรายได้มากขึ้น มีชีวิตดีขึ้นก็ต่อเมื่อทำในสิ่งที่แตกต่างและมีการต่อยอดพัฒนาจากเดิม ซึ่งก็ด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไม่มีวันจบสิ้น

ทางตลาดปัญญาจึงอยากขอเชิญนักการตลาด นักธุรกิจ ผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง และผู้ที่สนใจ มาร่วมงานสัมมนา Exclusive Live Coaching By ตลาดปัญญา โดยในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะ พูดคุยและเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด การเงินและนักธุรกิจตัวจริง ที่จะมาให้ความรู้ที่มากมายถึง 4 หัวข้อด้วยกัน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การค้าขายได้กำไรสูง บรรยายโดย คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางค์ และผู้เขียนหนังสือ ปลุกแจ็คมาล้มยักษ์
2. สูตรสำเร็จสามประสานใช้ Facebook อย่างไรให้ขายได้จริง บรรยายโดยคุณณัฐพล ขาวสำสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
3. วิธีบริหารกำไรจากธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงและให้เงินทำงานขนานกัน บรรยายโดย คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บุคคลและ SME
4. รับมือ AEC ด้วยการฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ บรรยายโดย ครูเอ๋ ยุภาพร จันทร ครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของหนังสือเก่งภาษาอังกฤษแค่ดัดจริตให้ถูกที่

วิทยากรแต่ละท่านจะบรรยายเป็นเวลา 30 นาทีและเปิดโอกาสให้ซักถามอย่างเป็นกันเองอีก 10 นาที
โดยจะมีช่วงพักเบรคคั่นกลางเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินกับของว่าง/ชา/กาแฟ ที่เราจัดการเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดีในบรรยากาศสบายๆ ให้ผู้ร่วมงานได้มีเวลาย่อยข้อมูล ถ่ายรูป ขอลายเซ็นวิทยากร และสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมตามอัธยาศัย

โดยหมายกำหนดการของงานสัมมนา Exclusive Live Coaching By ตลาดปัญญา
จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา The Connection MRT ลาดพร้าว
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมในการสัมมนาท่านละ 1,000 บาท
แต่เนื่องจากทางตลาดปัญญาจัดงานสัมมนานี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการ “แบ่งปัน” และมุ่งที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เราจึงออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ร่วมสัมมนาครึ่งหนึ่งเหลือเพียง 500 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 088-548-8088 และ https://taladpanya.com/elc1

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.