งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2

images

มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง และ Korean Railroad Research Institute (KRRI) ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจมาร่วมใน งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรมแรงงาน ตลอดจนในภาคการศึกษาและวิจัย จะได้มีแผนเตรียมความพร้อมในการลงทุนจำนวนมหา ศาลด้านระบบราง และเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะพัฒนาตนเองเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบรางของภูมิภาคอาเซียน ภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “ประเทศไทยกับโอกาสและความท้าทายในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระบบราง แห่งภูมิภาคอาเซียน” โดยวิทยากรผู้บริหารจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในวงการระบบขนส่งทางราง อาทิ ศ.ดร.วัลลภ สุระพลกำธร ผู้อำนวย การสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง, นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย, ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง มหาวิทยาลัยนเรศวร, Dr.Jinyu Choi ,Director General,Korean Railroad Research Institute (KRRI) จากประเทศเกาหลีใต้ ฯลฯ โดย งานแถลงข่าวได้จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทน.) ขั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 081-6285141 หรือไปดูที่ www.thailandtras.com ได้ตั้งแต่วันนี้ไป
**********************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ทีมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 081-6258560, 081-6285141

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.