งาน ioTDay Thailand 2015 (งานไอโอทีเดย์ ไทยแลนด์ 2015)

Photo-Caption-ioTDay-Thailand-2015

งาน ioTDay Thailand 2015 (งานไอโอทีเดย์ ไทยแลนด์ 2015)

กัมพล บุ่งศรี ผู้จัดการส่วนบริการอินเทอร์เนต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom) และ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมบรรยายพิเศษภายในงาน ioTDay Thailand 2015 : Leverage your Infrastructure to Internet 3.0 Era ณ โรงแรมอโณมา เมื่อเร็วๆนี้

ขอแสดงความนับถือ

จากซ้าย

1. คุณจักกฤษณ์ นพคุณ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร อี เวิล์ด
2. คุณพรชัย พฤกษารัตนนนท์ ผู้อำนวยการธุรกิจโออีเอ็มและไอโอทีภาคพื้นอินโดไชน่า บริษัท เดล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ประเทศไทย)
3. คุณกัมพล บุ่งศรี ผู้จัดการส่วนบริการอินเทอร์เนต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล บมจ. กสท โทรคมนาคม
4. คุณอดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
5. คุณสุวัจชัย ลีสุจริตกุล บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร เอนเตอร์ไพรส์ ไอที โปร

ข้อมูลเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์ บริษัท สตูดิโอ แมงโก้ จำกัด
ปัฏ ปรีชาพานิช (แกะ) 089-152-5768
จิระภัทร์ หอมสนิท (ซี) 085-796-0976

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.