งาน Unforgettable Game ประจำปี 2558

2-6

บริษัทในเครืออมตะ ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้ชื่องาน “Unforgettable Game ประจำปี 2558” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทในเครืออมตะกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและเป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ร่วมเป็นประธานในพิธี
ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาสันทนาการ อาทิ วิ่งเปรี้ยวแฟนซี วิ่งสามขา ตะเกียบส่งยาง ชักกะเย่อ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ซึ่งจัดในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ หลังอาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.