จบงานไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๑๒

TNP_7846-Medium

จบงานไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ของประเทศต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในวงการกล้วยไม้จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมรวม ๑๔ ประเทศ จำนวนรวมกว่า ๓๐๐ คน รวมทั้งนักวิชาการและบุคคลในวงการกล้วยไม้ของไทยและต่างประเทศ ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน
สำหรับกิจกรรมการประกวดภายในงาน ได้แก่ การประกวดกล้วยไม้กระถาง และการประกวดการจัดสวนกล้วยไม้ ผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทจัดสวนได้แก่ คุณประโยชน์ ตันพิไชย และประเภทไม้กระถาง ได้แก่ คุณพรเทพ พรภักดี โดยเจ้าภาพครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.