จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนาพิเศษ Tect talk#2

ผู้นำตลาดกาวซีเมนต์และยาแนวในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ รวมถึงคัลเลอร์ซีเมนต์ ในงานกรีน อยู่ ดี สถาปนิก’62

จากการสัมมนาพิเศษ Tect talk#2 : Green for the better living สนับสนุนโดยบริษัท จระเข้คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำตลาดกาวซีเมนต์และยาแนวในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ รวมถึงคัลเลอร์ซีเมนต์ ในงานกรีน อยู่ ดี สถาปนิก’62 คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวถึงทิศทางอาคารเขียวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผู้คนเริ่มตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม และส่งกระทบมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลเสียเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนให้กลับมาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทำให้ในช่วงนั้นเกิดแนวคิดที่ทำ Green Building หรืออาคารเขียวขึ้น เพราะนักออกแบบและผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต่างตระหนักว่า การสร้างอาคารหนึ่งหลังก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ สุขภาพ และเศรษฐกิจ โดยตลอดช่วงชีวิตการใช้อาคาร มีการใช้ทรัพยากรถึง 1 ใน 3 ในการสร้างอาคาร มีการใช้น้ำบริสุทธิ์ 12% ของน้ำที่บริโภคในโลก ตัวอาคารก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 30% สำหรับอาคารเขียว คืออาคารที่ถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบที่จะเกิดผลเสียต่อคน สุขภาพ ผู้อยู่อาศัยจะต้องมีความสุขและสบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณแสง อุณหภูมิ สิ่งแวดล้อมและอากาศที่บริสุทธิ์

คุณวิญญู กล่าวต่อว่า ต่อไปทิศทางของการออกแบบอาคารจะเป็นเรื่องของ Well Building โดยสถาปนิกและนักออกแบบ นอกจากจะเน้นเรื่องการออกแบบอาคารแล้ว จะต้องศึกษาในเรื่องของสุขภาพเข้าไปด้วย โดยการออกแบบจะต้องเน้นเรื่องสุขภาวะของผู้ใช้อาคารต้องใส่ใจเรื่องอากาศ น้ำ อาหาร แสง อุณหภูมิ สิ่งแวดล้อม ผู้อยู่อาศัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง มีความสะดวกสบายรวมถึงมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นแนวคิดสำหรับการสร้างอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.