จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม
นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
(ภายในงาน Lanna Expo 2018)
ภายในงานพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์
การเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการหลักการทรงงาน หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมและโครงการเด่น ( Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้งานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งงานวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผ่านการสาธิตจากกลุ่มอาชีพ
ที่น่าสนใจ อีกทั้งเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย
“Like and Share” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท
สำหรับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ/ร่วมกิจกรรมภายในงาน รับของที่ระลึกฟรี!

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.