จุฬาคิดส์คลับ จัดงาน วันโรคปอดบวมโลก

โครงการจุฬาคิดส์คลับ จัดงาน World Pneumonia Day เนื่องในวันโรคปอดบวมโลก

โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กลาง)จัดงาน World Pneumonia Day เนื่องในวันโรคปอดบวมโลก เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคปอดบวม ซึ่งเป็นโรคที่สามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้พร้อมจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัว โดยมี รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ที่ 3จากซ้าย) ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดบวม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.