ฉลอง 50 ปี : NIDA BUSINESS SCHOOL จัดงาน “Sustainability In Business พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”

NIDA BUSINESS SCHOOL จัดงาน “Sustainability In Business พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยมี รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คนที่สามนับจากซ้าย) เป็นประธานการจัดงาน โดยมี ดร.ทนง พิทยะ ศาสตราภิชาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (คนที่สามนับจากขวา) และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (คนที่สองนับจากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.