ชมรมเกษตรฯ เผยภาพรวมภาคเกษตรไม่โตจากหลายปัจจัย

MD1-small

ชมรมเกษตรฯ เผยภาพรวมภาคเกษตรไม่โตจากหลายปัจจัย

จ่อเพิ่มไลน์ผลิตปีหน้า เน้นรุกกลุ่มเพาะเห็ด และผักปลอดสารพิษ

ภาวะเศรษฐกิจโลกทรุด ส่งผลให้ภาพรวมตลาดเกษตรถดถอย ชมรมฯ หันจับตลาดเห็ดครบวงจร พร้อมสร้างมาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษสู่ระบบ รองรับ เออีซี

นายมนตรี บุญจรัส ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัญหาภัยแล้งที่ยาวนาน รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ให้เกษตรกรลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว ส่งผลให้มูลค่าภาพรวมของภาคเกษตรไทยลดลงอย่างมาก และกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเกษตรกรทั้งชาวไร่ และชาวนา ที่ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายของชมรมฯ ทั้งสิ้น ทำให้กระทบต่อการเดินหน้าของชมรมฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการที่วางไว้อย่างเต็มที่ ในปีหน้าจึงมีการปรับยุทธศาสตร์ทางการตลาดครั้งใหญ่ โดยขยายไลน์ผลิตด้วยการทำตลาดเพาะเห็ดแบบครบวงจร รวมถึงสร้างมาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษสู่ระบบให้มากที่สุด รองรับตลาดเออีซี และเพื่อขับเคลื่อนให้ภาวะเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง

“ จากปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม แต่ที่หนักสุดน่าจะเป็นภาคเกษตรของไทยเมื่อเทียบจากหลายปีที่ผ่านมา และสำหรับชมรมเกษตรฯ คาดว่าผลประกอบการทั้งปีจะลดลงประมาณ 15 % จากปีที่แล้วที่มีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท เพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตราใบไม้ลายธงชาติ จากกลุ่มสมาชิกทั่วประเทศ จึงทำให้เราสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นมาได้ สำหรับทิศทางการตลาดในปี 59 ชมรมฯมีการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ โดยจะโฟกัสในเรื่องตลาดเพาะเห็ดแบบครบวงจร เพิ่มรูปแบบการผลิตให้มีความทันสมัย ลดความซับซ้อนในขั้นตอนการผลิต ควบคุมดูแลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ รวมถึงสร้างมาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปิดตัวของตลาดเออีซี ” นายมนตรี กล่าว

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษก่อตั้งมากว่า 16 ปี ให้บริการด้านการเกษตรปลอดสารพิษแบบครบวงจร ทั้งการผลิต วัตถุดิบ เทคโนโลยี และการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสารพิษตกค้างในระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นการปฏิวัติทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญาแก่เกษตรกรไทย โดยปัจจุบันชมรมฯ มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั่วภูมิภาค 20 แห่ง และมีกลุ่มตัวแทนจำหน่ายกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต้องการคำปรึกษา ในเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 986 1680 – 2 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaigreenagro.com

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ บริษัท ซูม พีอาร์ จำกัด โทรศัพท์ 0 2000 8499 , 081 732 7889

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.