ชวนคนรุ่นใหม่ มาให้ชีวิตใหม่ด้วยกัน

BYB-Logo_resize

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตในโครงการ “แบรนด์ ยัง บลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00–12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จึงขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

…………………….***…………………….

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณคนึงนิตย์
โทร.0-2718-3800 ต่อ 131 หรือ 085 826 8222

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.