ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม อนุรักษ์แหล่งน้ำสืบสานวัฒนธรรมคนริมคลอง

ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม อนุรักษ์แหล่งน้ำสืบสานวัฒนธรรมคนริมคลอง
นายสุวัฒน์ พรหมมณีรัตน์ ประธานชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม (ที่ 2 จากซ้าย) นางสุมารินทร์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมทั้ง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการ PR สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน ตอน รักษ์น้ำ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ณ ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.