ชไนเดอร์ อิเล็คทริค นำซีทีไอ มาใช้ในระบบบริหาร Call Center

schneider_LIO_Life-Green_RGB

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตอบรับยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) เสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยีซีทีไอ ตอบโจทย์ลูกค้าจัดเต็มระบบ มุ่งเป้าบริการหลังการขายที่ฉับไว รองรับความต้องการของลูกค้าที่ตรงจุด ลดความล่าช้า การแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตอบโจทย์ทั้งงานบริการ และการขายในอนาคต

ปัจจุบันระบบไอทีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม เช่น โทรคมนาคม เฮลท์แคร์ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจทุกภาคส่วน ต่างต้องปรับตัวเพื่อมอบสิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุด ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มองเห็นและตระหนักในจุดนี้ จึงได้ได้พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด โดยได้ปรับเปลี่ยนการระบบบริหารจัดการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือคอลล์เซ็นเตอร์ ด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์เทเลโฟนนี่อินทีเกรชั่น (Computer Telephony Integration: CTI) บริหารจัดการงานด้านการสื่อสารข้อมูลโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ การนำระบบซีทีไอเข้ามาใช้งานทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่โทรเข้ามาได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าโทรเข้ามา ระบบจะแสดงผลข้อมูลของลูกค้าที่โทรเข้ามาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งเบอร์โทรศัพท์ และประวัติการติดต่อ เช่น ความถี่ในการโทร และเรื่องที่แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ รวมถึงระยะการดำเนินงานในเรื่องนั้นๆ ว่าอยู่ในระยะใด มีกี่เรื่อง และผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นใคร หากเป็นเรื่องด่วน จะสามารถโอนสายไปยังผู้ดูแลได้โดยตรง รวมถึงลูกค้าสามารถระบุหมายเลขข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย
ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เองหากต้องโทรกลับสามารถโทรผ่านระบบซีทีไอได้ในทันที ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บในรูปแบบดิจิทัล สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ในอนาคต อีกด้วย ซึ่งชไนเดอร์ อิเล็คทริค คาดหวังว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริการหลังการขาย

ความมุ่งหมายของให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือ การมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดังนั้นในการพัฒนาด้านไอทีเพื่อช่วยในการบริการหลังการขายของนั้น จะช่วยให้ลดระยะเวลาในการตรวจสอบหรือส่งเรื่องต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อลูกค้าโทรเข้ามา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ก็จะสามารถเชื่อมต่อถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ดูแลองค์กรนั้นๆ ได้เลย การสร้างการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้นด้วยไอที ไม่ใช่เพียง แค่การเชื่อมต่อระหว่างชไนเดอร์ อิเล็คทริคกับลูกค้า แต่ยังหมายถึงการเชื่อมต่อไปถึงความประทับใจที่ลูกค้าได้จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค อีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.