@ ซัมซุงฯรับสมัครครูทั่วประเทศฟรี! อบรมการใช้นวัตกรรม “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

46

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครครูทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กชอป) การออกแบบ กระบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้น พบอาชีพ’ สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA 2016) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อิมแพค ฟอรั่ม (ฮอล์ล 9) อิมแพค เมืองทองธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และการเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับนวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมกับเทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพของตนเอง สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่เป้าหมายในอนาคต โดยคุณครูผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่www.samsungslc.org/educa2016/scd หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-633-9950, 088-874-7310 อีเมล contact@samsungslc.org โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.samsungslc.org

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.