ซัมซุง ร่วม สพฐ. กทม. ขับเคลื่อนนวัตกรรมช่วยค้นพบเส้นทางอาชีพ ตั้งเป้าสิ้นปี 59 อบรมครูแนะแนวทั่วประเทศ 1,000 คน

ซัมซุงฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคม นวัตกรรม Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ร่วม สพฐ. และ กทม. อบรมครูแนะแนวทั่วประเทศ ในปี 2559 กว่า 1,000 คน หวังครูนำนวัตกรรมใหม่ไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย ค้นพบศักยภาพตัวเอง พบเส้นทางอาชีพในอนาคต

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ภายใต้โครงการเพื่อ สังคม Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วย ให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ค้นหาความถนัดของตนเองและค้นพบเส้นทางอาชีพในอนาคต โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค้นพบตัวเอง เป็นแบบสำรวจพหุปัญญา 40 ข้อ เพื่อให้เด็กได้รู้จักตนเองอย่างรอบด้าน รู้ว่า ตนเองถนัดด้านไหนและมีสนใจอะไร ส่วน 2 ค้นพบอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยคลิปสัมภาษณ์วิทยากรในสาขาอาชีพต่างๆ กว่า 30 อาชีพ ให้เด็กได้เห็นมุมมองของอาชีพต่างๆ สามารถเปรียบเทียบกับความสนใจของตัวเอง และวางแผนการเรียนต่อเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นได้

“นวัตกรรมดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ถือว่าประสบความสำเร็จมาก ในการที่ซัมซุงนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และแนะแนวอาชีพ ช่วยให้ทั้งเด็กและครูเข้าถึงข้อมูลที่เมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงได้ยาก เช่น เรื่องอาชีพใหม่ๆ เมื่อเด็กได้เห็นมากขึ้น เด็กก็จะมีทางเลือกที่กว้างขึ้น”

นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ นอกจากจะมี Web Application ซึ่งเด็กสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบพหุปัญญาค้นหาศักยภาพและความถนัดของตนเอง พร้อมชมคลิปวิดีโอแนะนำอาชีพ ได้ที่ www.samsungslc.org/scd ในเวลาที่สะดวกแล้ว ซัมซุงยังได้พัฒนากิจกรรมแนะแนวในคาบเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และคุณครูยังได้ใช้กระบวนการนี้เพื่อให้คำปรึกษาได้ดีขึ้น

“เพื่อให้คุณครูนำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ และสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนอย่างได้ผล ซัม ซุงฯ ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดโครงการฝึกอบรมครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และจัดทำคู่มือ ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ให้แก่ครูในสังกัด โดยโครงการฯ มีเป้าหมายขยายการอบรมครูให้ได้มากกว่า 1,000 คน ครอบคลุม 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ในปี 2559 นี้ การฝึกอบรมครูแนะแนวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับดีมาก มีคุณครูแนะแนวเข้าร่วมอบรม รวมแล้วมากกว่า 700 คน ในโรงเรียน 320 แห่งทั่วประเทศ ทุกคนเห็นว่า Samsung Career Discovery เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถเข้าถึงง่าย เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูแนะแนวนำไปวางแผนการเรียนและการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยได้จริง” นายวาริทกล่าว

ด้านครู นิยดา พงศ์พาชำนาญเวช จากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ หนึ่งในคุณครูแนะแนวที่เข้าร่วมฝึกอบรมที่ผ่านมากล่าวว่า การเข้าร่วมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และตั้งเป้านำกระบวนการนี้ ไปทำกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ชั้น ม.1 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในวัยที่เริ่มค้นหาตนเอง เด็กส่วนใหญ่จะมีอาชีพในอุดมคติแล้วแต่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นเมื่อเรามีเครื่องมือคือแบบสำรวจที่ช่วยให้ค้นพบตัวเองได้ก่อน จะช่วยกระตุ้นพวกเขาให้รู้ว่าต้องฝึกฝนอย่างไร ให้มีทักษะตรงกับอาชีพที่สนใจและเป็นความสามารถที่แท้จริง”

ครู บุญยงค์ มีพร้อม หัวหน้างานแนะแนวชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ นี้ จะช่วยสนับสนุนการสอนให้เด็กๆ ที่ยัง ค้นหาความชอบของตนเองไม่พบ ให้มีแนวทางเบื้องต้นในการตัดสินใจ และคลิปสัมภาษณ์วิทยากรผู้ประสบ ความสำเร็จใน 30 อาชีพ ถือเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอยู่แล้ว จะสร้างแรงบันดาลใจได้ดีกว่าครูที่เป็นเพียงผู้แนะนำ”

สำหรับการอบรมครูครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และตารางการอบรมพร้อมขอรับคู่มือและเอกสารประกอบการใช้นวัตกรรม ผ่านทางโครงการฯ ได้ที่ www.samsungslc.org และ www.facebook.com/samsungslc

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.