ซัมซุง เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” เปิดรับสมัครโรงเรียน ร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 6

ซัมซุง ขับเคลื่อนโครงการ Samsung Smart Learning Center สู่ปีที่ 6 พร้อมเปิดรับสมัครโรงเรียนใหม่เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันสร้างต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

จากความตั้งใจของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ต้องการเตรียมเด็กไทยให้พร้อมรับมือกับโลกอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยพลังของเทคโนโลยี ซัมซุงจึงได้ริเริ่มโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผ่านแนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” มอบกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมของซัมซุงให้กับครู เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตให้กับนักเรียน

ปัจจุบันโครงการ Samsung Smart Learning Center ได้ก้าวสู่ปีที่ 6 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 47 แห่งจากทั่วประเทศ มีนักเรียนเป็นผู้รับประโยชน์แล้วกว่า 100,000 คน และได้รับรางวัลด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนจากทั้งในและต่างประเทศ

ในปีนี้ ซัมซุงยังคงเดินหน้า หนุนเสริมครูพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย โดยได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปีที่ 6 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ การสนับสนุนจากซัมซุงในทุกด้าน ทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรม และทุนดำเนินโครงการ เพื่อร่วมพัฒนา “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษใหม่ต่อไป

โรงเรียนหรือครูที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.samsungslc.org

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.