ซิป้าเชียงใหม่เชื่อมความร่วมมือเมืองซองนัม เกาหลีใต้ดัน Smart City Chiang Mai

S__10076207

23 มีนาคม 2559 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า โดยสำนักงาน สาขาเชียงใหม่ นำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ และประธานกิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่อง Smart City ณ เมืองอินซอน และเมืองซองนัม สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งทั้ง 2 เมืองนี้มี Eco system ที่ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่และเหมาะสมที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือโครงการ Smart City Chiang Mai

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนาม (Letter Of Intent) เรื่องกรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองซองนัม ณ ซองนัม ซิตี้ฮอลล์ และมีโอกาสนำเสนอข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่แก่ผู้บริหารระดับสูงของเมืองซองนัม และ ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ ที่เข้าร่วมงานถึง 40 กว่าบริษัท
กรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองซองนัมนี้ จะนำไปสู่ขั้นตอนในการร่วมมือกันในด้านต่างๆ ได้แก่
1. โครงการ International ICT Volunteer (IIV) ที่เป็นโครงการที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) หรือ ITU และทางเมืองซองนัม จะนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
2. เมืองซองนัม จะจัดกิจกรรม Workshop โดยการนำผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา Smart City เข้าร่วมวางแผนพัฒนา Smart City Chiang Mai
3. ความร่วมมือในเรื่องส่งเสริม Startup ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการนำบริษัทชั้นนำและ Startup ของเมืองซองนัม เข้ามาร่วมพัฒนาให้ Startup ในเชียงใหม่ เพื่อให้เกิด Startup Ecosystem CM

ในวันเดียวกัน ได้มีการประชุมหารือนอกรอบ ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่
โทร. 053 –247-282
Email: chiangmai@sipa.or.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.