ซีเอ เทคโนโลยี ชี้ธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น รายได้ลด กำไรหด เพราะเพิกเฉยต่อ Agile และ DevOps ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น

ซีเอ เทคโนโลยี ชี้ธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น รายได้ลด กำไรหด เพราะเพิกเฉยต่อ Agile และ DevOps ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น ที่ได้มีการใช้แนวทางอาจายล์ (Agile) และ เดฟออพแพรคทีส (DevOps) มาใช้งานอย่างกว้างขวาง จนทำให้ทุกวันนี้มีรายได้เฉลี่ยเติบโตถึง 49 เปอร์เซ็นต์

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ:CA) เผยผลการศึกษาทั่วโลก ในขณะที่องค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น ต่างมุ่งมั่นที่จะปรับใช้ทั้งแพรคทิส Agile และ DevOps มีจำนวนมากต้องเผชิญกับความท้าทายหลัก และพลาดประโยชน์สำคัญที่สุดที่แพรคทิสเหล่านี้ สามารถเอื้อให้เกิดขึ้นได้

ปัจจุบันองค์กรต้องการความคล่องตัวในการตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล การศึกษาเรื่อง “How Agile and DevOps Enable Digital Readiness and Transformation” มุ่งให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจกับผู้บริหารไอที ว่าแนวปฏิบัติ Agile และ DevOps สามารถเพิ่มพลัง และสร้างความพร้อมให้ระบบดิจิทัล รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น

จากผลการศึกษาทั่วโลก มีผู้ตอบแบบสำรวจ 1,279 ราย ในระดับผู้บริหารไอทีอาวุโส และผู้บริหารธุรกิจในภาคการตลาดทั้ง 15 แห่ง โดย 575 รายนั้น มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้ง จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

ผลศึกษา เผยถึงข้อมูลว่า มีจำนวนถึง 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ตระหนักถึง แนวทางการใช้ Agile ละDevOps ว่ามีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาระบุว่า มีเพียงราวกึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาการใช้งานแพรคทิส (Practices) เหล่านี้ด้วยอัตราที่สูงมากภายในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในแนวกว้าง และแนวลึก

นอกจากนั้น การศึกษายังระบุถึงกลุ่มที่รู้จักกันดีในนามว่า “Agility Master”(ทีมงานระดับท้อปซึ่งมีจำนวนถึง 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียแปซิฟิก) ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารไอทีและธุรกิจ ที่เป็นตัวหลักในการใช้หลักการอิมพลีเม้นท์ของแนวปฏิบัติ Agile และ DevOps เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการประจำวัน

องค์กรเหล่านี้ที่ใช้ Agile ในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น พบว่ามีรายได้โตเฉลี่ยสูงกว่า 49 เปอร์เซ็นต์ และ มีอัตรากำไรเติบโตโดยเฉลี่ยสูงกว่า 59 เปอร์เซ็นต์ และ การเติบโตของกำไรที่สูงกว่า 2.5 เท่านั้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งกระแสหลักที่มีกำไรเติบโตสูงกว่าเพียง 20 เปอร์เซ็นต์

“มีแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น หนุนให้ทุกส่วนในองค์กร เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ความคาดหวังของผู้ใช้ และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ รวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือโอกาสทางการตลาดในโลกดิจิทัล” อับฮิลลาช ปุรัชโอธามาน รองประธาน ธุรกิจ DevOps ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และญี่ปุ่น บริษัท ซีเอ เทคโนโลยี กล่าวว่า

“ผู้นำธุรกิจในเอเชีย แปซิฟิก และญี่ปุ่น ต้องทำงานเชิงกร้าว และเชิงรุกในการขับเคลื่อนการปรับใช้ Agile และ DevOps ภายในองค์กร เนื่องจากเป็นตัวผลักดันความสำเร็จของธุรกิจ”

ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีและกระบวนการ – จากมุมมองของคนทั่วไปการวิจัยพบว่าการใช้งาน Agile และ DevOps ในส่วนของซอฟต์แวร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่เรื่องทักษะในการใช้งาน หรือรูปแบบการทำงานใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และพฤติกรรมอย่างมีนัย ประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ที่คน แม้กระทั่งในระดับผู้บริหารเองก็ตามที

องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น ให้น้ำหนักในการลำดับความสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพดังนี้ :
• ได้รับแรงสนับสนุน และพันธะสัญญามากขึ้น จากฝ่ายบริหารในทุกระดับ (81 เปอร์เซ็นต์)
• ปรับปรุงวัฒนธรรมในทีทำงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ( 80 เปอร์เซ็นต์)
• ฝึกอบรมทีมไอทีเรื่องการทำงานให้สอดประสานกัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้ลงตัวกับการทำงานในแต่ละวัน • (77 เปอร์เซ็นต์)
• ลงทุนในทรัพยากรให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยอิมพลีเม้นท์แนวปฏิบัติ Agile และ DevOps (73 เปอร์เซ็นต์)

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น มองว่า เป็นโครงการที่ค่อนข้างยากและท้าทายที่จะหามืออาชีพที่เชี่ยวชาญในด้าน แมทธอด Agile (จำนวน 70 เปอร์เซ็นต์) หรือที่มีประสบการณ์ในด้าน DevOps (จำนวน 77 เปอร์เซ็นต์) และ/หรือ ทีมงานที่เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกัน (70 เปอร์เซ็นต์) กรณีเหล่านี้ ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อลดช่องว่างด้านทักษะที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กร

การลงมือเชื่อมต่อกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ความเชื่อมโยงระหว่าง Agile, DevOps และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ศูนย์กลางจะวนลูปอยู่ที่การตอบสนองโดยตรงที่ได้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ของลูกค้า ไปจนถึงรีไควร์เม้นท์ด้านวิศวกรรมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เห็นถึงภาพรวมของซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการว่าสามารถสนับสนุนธุรกิจได้อย่างไร และหากต้องการได้อรรถประโยชน์เพิ่มเติมจาก Agile and DevOps องค์กรต้องต่อยอดการตอบสนอง สร้างความยืดหยุ่นผ่านระบบคลาวด์ คอนเทนเนอร์ มีการออกแบบโค้ดใหม่ๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมในการส่งมอบอย่างไร้รอยต่อในการทดสอบซอฟต์แวร์ แบบ shift-left ต่อทุกกิจกรรม เช่น การทดสอบอย่างต่อเนื่องโดยมีอิลิเม้นต์ขนาดเล็กที่ทำซ้ำวนไปมา ให้ทั่วทั้งหมดของการส่งมอบซอฟต์แวร์ และวงจรของ ops

ระเบียบวิจัยในการทำสำรวจ
จากการสำรวจออนไลน์ทั่วโลก ในผู้บริหารด้านไอทีและธุรกิจกว่า 1,279 ราย (575 รายใน เจ็ดประเทศ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คือ จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย) ที่จัดทำโดย บริษัทวิจัย ฟรีฟอร์ม ไดนามิคส์ สนับสนุนโดยซีเอ เทคโนโลยี และยังได้รับการขยายผลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึก กับผู้บริหารในอุตสาหกรรมหลัก รวมถึงข้อมูลรายละเอียดฉบับเต็มซึ่งสามารถดูได้ที่รายงาน How Agile and DevOps enable digital readiness and transformation.

เกี่ยวกับ ฟรีฟอร์ม ไดนามิคส์
ฟรีฟอร์ม ไดนามิคส์ เป็นบริษัทวิเคราะห์ด้านไอที ที่สร้างความสะดวกสบายให้มืออาชีพด้านไอทีและธุรกิจ ที่ไม่ว่างหรือเร็วพอที่จะรับมือกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน รวมถึงช่วยทำให้การตัดสินใจดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการเข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย คลิกเข้าไปดูได้ที่ www.freeformdynamics.com

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี
ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชั่นในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.