ดร. อุตตม สาวนายน รมว. ไอซีที เป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)”

JPG3

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี นายสุวินัย ต่อศิริสุข (คนที่ 6 จากซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด (คนที่ 5 จากซ้าย)ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คุณมาลี วงศาโรจน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Mr.Subrato Basu (คนที่ 2 จากซ้าย) Vice President Asia Pacific Research Board at Gatner นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และคุณไอรดา เหลืองวิไล (คนที่ 7 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมงาน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.